Król Bolesław Śmiały


KRÓL BOLESŁAW ŚMIAŁY
dramat
W V-CIU AKTACH
przez
Adama Bełcikowskiego

OSOBY:
Król BOLESŁAW ŚMIAŁY.
WlSŁAWA, jego żona.
WŁADYSŁAW HERMAN, brat królewski.
STANISŁAW, biskup krakowski.
KARDYNAŁ-LEGAT (osoba niema).
ŻELIMIR, wojewoda.
BOGNA, jego córka.
KRYSPIN, kasztelan.
MŚCISŁAW z Bużenina.
KRYSTYNA, jego żona.
ZBYLUT, MIROSZ, LASSOTA - z drużyny królewskiej.
DOMARAD, NIEMIRA - dworzanie królewscy.
CZARNY KSIĄDZ.
O. AMBROŻY, Benedyktyn.
Pasterz.
Panowie. Szlachta.
Księża. Drużyna
królewska. Żołnierze. Lud. Służba.
Wieśniacy karyntyjscy.
Rzecz dzieje się w pierwszych czterech aktach w Krakowie, w piątym w Ossyaku w Karyntyi.
AKT I.
Komnata na Zamku Królewskim. Drzwi w głębi od zewnątrz i drugie z boku prowadzące do innych pokojów królewskich.
SCENA 1.
(wchodzi, zamierzając się iść do mieszkania królewskiego) NIEMIRA i DOMARAD (idący za nim powstrzymują go).
MŚCISŁAW.
Ja tam iść muszę!...
DOMARAD.
Na rany Chrystusa!
Co chcesz uczynić...
NIEMIRA.
Zastanów się Mścisław!
MŚCISŁAW.
Ja tam iść muszę!... Cóż? czy mię puścicie?...
DOMARAD.
Nie — nie możemy.
MŚCISŁAW.
To przemocą wejdę!..
NIEMIRA.
Po naszych trupach chyba. Nam nie wolno
Puszczać do króla bez jego rozkazu.
DOMARAD.
I jeszcze po co!...
Zbierz myśli Mścisławie,
Przyjdź do rozumu, czy to rzecz rozsądna
Stawać przed królem z podobnem żądaniem.
Gniew tylko jego albo srogą zemstę
Mógłbyś na siebie ściągnąć, nieszczęśliwy!
MŚCISŁAW.
Bo wy nie wiecie, co się ze mną dzieje!...
DOMARAD.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. detektyw Pruszków
    aparaty słuchowe,protetyka,wada słuchu
    banery drukarnia

Menu:

Reklama: